STARTSIDE
INNERLIFEEXPERIENCE
ASTROLOGI
TAI CHI CHUAN
WEB-DESIGN
FIREWALK
DIKT
ASKERS ALTERNATIVE
GAVEKORT
HVA SKJER
ARTIKLER
OM OSS
KONTAKT og PRIS

InnerLifeExperience® (ile)  v/ Sara Eline

 

InnerLifeExperience® er en dybdepsykologisk modell utviklet av Lisbeth Lind,
leder av ArunA - Norsk Akademi for LivsVeiledning.
Den er basert på en forståelse av at mennesker i alle kulturer til alle tider gjennomgår og opplever de samme psykiske prosessene, men i ulik innpakning. Det er en erkjennelse av at hvert menneske har en iboende åndskraft.
Konkret har Lisbeth Lind utviklet Auragrammet - din indre Livssyklus, hvor denne forståelsen er nedfelt.    


InnerLifeExperience® som psykologisk teori tar utgangspunkt i konflikten mellom Selvet og jegets tilpasning til kultur og samfunn. Vi har en dypereliggende, intuitiv stemme. På den annen side har vi en tillært personlighet som tilpasser seg ytre krav og forventninger, for å bli likt og på den måten beholde sin tilhørighet i familie og sosiale omgivelser.

Frustrasjon og forvirring, depresjon og indre smerte oppstår som en konsekvens av den indre konflikten mellom sjelens trang til individuell utfoldelse og jegets behov for å beholde sin plass i fellesskapet. Denne indre, og vanligvis ubevisste kampen, kan kun forløses hvis vi bevisstgjør
båndene til fortiden,
og  de tillærte forestillingene om hva som er riktig og galt.

MassasjeTerapi, LivsVeiledning-ile® og Auragrammet - din indre Livssyklus® er en hjelp til å forstå din individuelle konflikt og et redskap på veien til dine indre verdier og kvaliteter.

 InnerLifeExperience
® er å forholde seg til hele mennesket: kroppen, følelsene, tankene og åndskraften. Dette er basisen for det vi kaller menneskeverd.

 

MASSASJE-ILE PSYKISKMASSASJE -ILE TRE TRINN LIVSVEILEDNING-ILE AURAGRAM

 

Oppløsning
1024 x 768

 ISTRA - Kreativitet og Veiledning ans